Terma & Syarat

Syarat Perkhidmatan dan Syarat

Terma dan Syarat bagi produk yang dijual di https://egay.shop tapak.

Perkara 1 - Objek

Terma dan syarat ini mentadbir jualan oleh Egay Shop pada https://egay.shop.

TINJAUAN

Laman web ini dikendalikan oleh Egay Shop. Sepanjang laman web, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada EKedai gay. EKedai gay menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, yang dikondisikan atas penerimaan semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.


Dengan melayari laman web kami dan / atau membeli sesuatu daripada kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat berikut ( "Syarat Perkhidmatan", "Terma"), yang termasuk syarat tambahan dan syarat dan dasar dirujuk di sini dan / atau disediakan oleh pautan. Terma Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengguna yang pelayar, pembekal, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Terma Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat-syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan apa-apa perkhidmatan. Jika Terma Perkhidmatan dianggap tawaran, penerimaan nyata terhad kepada Syarat-syarat Perkhidmatan.

Mana-mana ciri-ciri baru atau alat yang ditambah ke kedai semasa hendaklah juga tertakluk kepada Terma Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi yang paling semasa Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan / atau perubahan kepada laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses ke laman web ini setelah apa-apa perubahan boleh dianggap sebagay penerimaan perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan pada Shopify Inc. Mereka memberikan kami platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

Artikel 2 - Syarat Store Dalam Talian

Dengan bersetuju kepada Terma Perkhidmatan, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah anda tinggal, atau yang anda berumur lebih daripada majoriti dalam negeri atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberikan kita keizinan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan menyalahi undang-undang atau tidak sah atau tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
Anda tidak perlu menghantar apa-apa cacing atau virus atau apa-apa kod yang bersifat pemusnah.
Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Terma akan mengakibatkan penamatan segera Perkhidmatan anda

Perkara 3 - Syarat Am

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa enkrip dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagay rangkaian dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal bagi penyambungan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, memperbanyakkan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana kenalan di laman web di mana perkhidmatan yang disediakan, tanpa kebenaran bertulis oleh kami .
Tajuk-tajuk yang digunakan di dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau selainnya menyentuh Terma ini.

Perkara 4 - Ketepatan, Kelengkapan dan Ketepatan Maklumat

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini adalah tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak perlu digunapakai atau digunakan sebagay asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya maklumat. Mana-mana pergantungan ke atas bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.
Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah yang tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak semasa dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kita tidak mempunyai obligasi untuk mengemas kini mana-mana maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami.

Perkara 5 - Harga

Harga produk kami ditunjukkan dalam Euro semua cukai termasuk (VAT dan cukai lain yang dikenakan pada tarikh perintah itu), melainkan sebaliknya dinyatakan dan tidak termasuk kos pemprosesan dan penghantaran. Sekiranya pesanan kepada negara selain daripada metropolitan Perancis anda adalah pengimport produk berkenaan. Duti kastam atau cukai tempatan atau duti import atau cukai negeri boleh dibayar. Hak dan jumlah ini bukan tanggungjawab EKedai gay. Mereka akan menjadi beban anda dan tanggungjawab anda, baik dari segi pengisytiharan dan pembayaran kepada pihak berkuasa dan badan negara yang kompeten. Kami menasihati anda untuk bertanya tentang aspek ini dengan pihak berkuasa tempatan anda. Semua pesanan tanpa mengira asalnya dibayar dalam Euro. EKedai gay berhak untuk mengubah harganya pada bila-bila masa, tetapi produk akan ditaksir berdasarkan tarif yang berlaku pada masa pengesahan pesanan dan tertakluk kepada ketersediaan. Produk kekal menjadi milik masyarakat EKedai gay sehingga bayaran penuh harga. Amaran: sebaik sahaja anda secara fizikal mengambil alih produk yang diperintahkan, risiko kerugian atau kerosakan pada produk dipindahkan kepada anda.

Perkara 6 - Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan dan Harga

Harga untuk produk kami adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Kami mempunyai hak pada bila-bila masa untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungan daripadanya) tanpa notis pada bila-bila masa.
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penamatan Perkhidmatan.

Artikel 7 - Produk atau Perkhidmatan

Produk atau perkhidmatan yang tertentu mungkin boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui laman web ini. Produk-produk atau perkhidmatan mungkin mempunyai kuantiti yang terhad dan tertakluk kepada kembali atau bertukar-tukar sahaja mengikut Polisi Pemulangan kami.
Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan pemantauan komputer mana-mana warna akan menjadi tepat.
Kami mempunyai hak, tetapi tidak wajib, untuk menghadkan jualan produk atau perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, kawasan geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini secara kes demi kes. Kami berhak untuk menghadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua penerangan produk atau harga produk adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara tunggal kami. Kami berhak untuk memberhentikan mana-mana produk pada bila-bila masa. Mana-mana tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah di mana dilarang.
Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa apa-apa kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

Perkara 8 - Pesanan

Anda boleh memesan:

  • Di Internet: https://egay.shop

Maklumat kontraktual dibentangkan dalam bahasa Inggeris dan akan disahkan paling terkini pada masa pengesahan pesanan anda. EKedai gay berhak untuk tidak mendaftarkan pembayaran, dan tidak mengesahkan suatu perintah untuk alasan apa pun, terutama dalam hal masalah pembekalan, atau dalam hal kesulitan mengenai pesanan yang diterima.

Perkara 9 - Pengesahan pesanan anda

Sebarang pesanan yang muncul di https://egay.shop laman web menganggap melekat pada Terma dan Syarat ini. Mana-mana pengesahan pesanan membayangkan lekatan penuh dan lengkap kepada keadaan jualan semasa ini, tanpa pengecualian atau rizab. Semua data yang disediakan dan pengesahan yang direkodkan akan menjadi bukti bukti transaksi. Anda mengaku mempunyai pengetahuan yang sempurna. Pengesahan pesanan akan menandatangani dan menerima operasi yang dijalankan. Ringkasan maklumat pesanan anda akan dikomunikasikan kepada anda melalui alamat e-mel pengesahan pesanan anda.

Perkara 10 - Bayaran

Fakta untuk mengesahkan pesanan anda membayangkan anda untuk membayar harga yang dinyatakan. Pembayaran pembelian anda dibuat melalui kad kredit dengan protokol selamat SSL yang disulitkan.

Artikel 11 - Bayaran balik, pulangan & pertukaran

Pulangan:
Dasar kami berlangsung selama hari 30. Jika hari 30 telah berlalu sejak pembelian anda, sayangnya kami tidak boleh menawarkan bayaran balik atau pertukaran.

Untuk layak untuk pulangan, item anda mesti tidak digunakan dan dalam keadaan yang sama yang anda terima. Ia mesti juga dalam pembungkusan asal.

Item tidak boleh dikembalikan:

  • Kad Hadiah
  • Produk perisian terdahulu
  • Beberapa barangan kesihatan dan penjagaan diri

Untuk melengkapkan pulangan anda, kami memerlukan resit atau bukti pembelian.

Tolong jangan hantar pembelian balik ke pengilang.

Terdapat situasi tertentu di mana hanya pembayaran balik separa sahaja:

  • Mana-mana item yang tidak dalam keadaan asalnya, rosak atau hilang bahagian atas alasan bukan kerana kesilapan kami
  • Sebarang item yang dikembalikan lebih daripada 30 hari selepas penghantaran

Bayaran balik:
Sebaik sahaja pulangan anda diterima dan diperiksa, kami akan menghantar e-mel kepada anda untuk memberitahu anda bahawa kami telah menerima item yang dikembalikan anda. Kami juga akan memaklumkan anda mengenai kelulusan atau penolakan bayaran balik anda.
Sekiranya anda diluluskan, bayaran balik anda akan diproses, dan kredit akan secara automatik digunakan pada kad kredit anda atau kaedah pembayaran asal, dalam tempoh tertentu.

Pulangan lewat atau hilang:
Sekiranya anda belum menerima bayaran balik, mula-mula semak semula akaun bank anda.
Kemudian hubungi syarikat kad kredit anda, mungkin mengambil sedikit masa sebelum bayaran balik anda disiarkan secara rasmi.
Hubungi bank anda seterusnya. Selalunya ada masa pemprosesan sebelum bayaran balik dihantar.
Jika anda telah melakukan semua ini dan anda masih belum menerima bayaran balik anda, sila hubungi kami dengan mengklik SINI.

Barang jualan:
Bayaran balik barangan jualan adalah berdasarkan harga jualan.

Pertukaran:
Kami hanya mengganti barang jika mereka rosak atau rosak. Jika anda perlu menukarnya untuk item yang sama, hantarkan e-mel kepada hello@egay.shop.

Hadiah:
Jika item itu ditanda sebagay hadiah apabila dibeli dan dihantar terus kepada anda, anda akan menerima kredit hadiah untuk nilai pulangan anda. Sebaik sahaja item yang dikembalikan diterima, sijil hadiah akan dihantar kepada anda.

Sekiranya item itu tidak ditandakan sebagay hadiah apabila dibeli, atau pemberi hadiah telah dihantar kepada mereka untuk diberikan kepada anda kemudian, kami akan menghantar bayaran balik kepada pemberi hadiah dan dia akan mengetahui tentang pulangan anda.

penghantaran:

Anda akan bertanggungjawab untuk membayar kos penghantaran anda sendiri untuk kembali item anda. Kos penghantaran tidak boleh dikembalikan. Jika anda menerima bayaran balik, kos penghantaran balik akan ditolak dari bayaran balik anda.

Bergantung pada tempat anda tinggal, masa yang diperlukan untuk produk yang ditukar untuk menjangkau anda, mungkin berbeza-beza.

Jika anda menghantar item lebih dari $ 75, anda harus mempertimbangkan menggunakan perkhidmatan penghantaran yang boleh dilacak atau membeli insurans penghantaran. Kami tidak menjamin bahawa kami akan menerima item yang dikembalikan anda.

Perkara 12 - Ketersediaan

Produk kami ditawarkan selagi ia dapat dilihat di https://egay.shop laman web dan dalam had stok sedia ada. Untuk produk yang tidak ditebang, tawaran kami sah bergantung kepada ketersediaan di pembekal kami. Sekiranya tidak ada produk selepas meletakkan pesanan anda, kami akan memberitahu anda melalui e-mel. Pesanan anda akan dibatalkan secara automatik dan tiada debit bank akan dibuat.

Perkara 13 - Penghantaran

Produk dihantar ke alamat penghantaran yang ditunjukkan semasa proses pesanan, dalam masa yang dinyatakan pada halaman pengesahan pesanan. Sekiranya kelewatan penghantaran, e-mel akan dihantar untuk memaklumkan kepada anda kemungkinan akibat pada masa penghantaran yang telah ditunjukkan kepada anda. Sekiranya penghantaran oleh pembawa, Egay Shop tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk penghantaran lewat disebabkan oleh ketiadaan pelanggan selepas beberapa cadangan untuk pelantikan. Dalam kes penghantaran di luar Kesatuan Eropah, cukai tambahan boleh digunakan oleh kastam pada kemasukan negara penerima penghantaran. Cukai ini adalah tanggungjawab orang yang menerima pesanan tersebut.

Perkara 14 - Ketepatan Pengebilan dan Maklumat Akaun

Kami berhak menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang ditempatkan oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan / atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin akan memaklumkan kepada anda dengan menghubungi alamat e-mel dan / atau alamat pengebilan / nombor telefon yang disediakan pada masa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam penghakiman tunggal kami, kelihatan diletakkan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan pembelian semasa, lengkap dan tepat dan maklumat akaun untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemaskini dengan segera akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh, supaya kita boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

Untuk maklumat lanjut, sila lihat Polisi Pemulangan kami.

Artikel 15 - Alat Pilihan

Kami boleh menyediakan anda dengan akses kepada peralatan pihak ketiga di mana kita tidak memantau dan tidak mempunyai apa-apa kawalan atau input.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat-alat seperti "sebagaymana adanya" dan "sebagaymana tersedia" tanpa apa-apa jaminan, representasi atau keadaan apa-apa jenis dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan pilihan alat pihak ketiga.
Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri dan budi bicara dan anda perlu memastikan bahawa anda mengetahui dan bersetuju dengan syarat-syarat di mana alat-alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan (s).
Kami juga boleh, pada masa akan datang, menawarkan perkhidmatan dan / atau ciri baru melalui laman web (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru).

Ciri-ciri dan / atau perkhidmatan baharu tersebut juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Artikel 16 - Pautan Pihak Ketiga

Kandungan tertentu, produk dan perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan-bahan daripada pihak ketiga.

Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab bagi mana-mana bahan-bahan pihak ketiga atau laman web, atau apa-apa bahan lain, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga.
Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang bahaya atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barang, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau sebarang transaksi lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak semula dasar dan amalan pihak ketiga dengan teliti dan pastikan anda memahaminya sebelum melakukan sebarang transaksi.

Aduan, tuntutan, kebimbangan atau soalan mengenai produk pihak ketiga harus diarahkan kepada pihak ketiga.

Artikel 17 - Komen Pengguna, Maklum Balas dan Penyerahan Lain

Jika, atas permintaan kami, anda menghantar permohonan khusus tertentu (untuk penyertaan contoh pertandingan) atau tanpa permintaan dari kami anda menghantar idea-idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan-bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, 'comments'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menyiarkan, mengedarkan, menterjemah dan jika tidak digunakan dalam mana-mana medium sebarang komen yang anda ke hadapan kepada kami. Kami dan hendaklah tidak bertanggungjawab (1) untuk mengekalkan sebarang komen dalam keyakinan; (2) membayar pampasan bagi apa-apa komen; atau (3) untuk bertindak balas terhadap sebarang komen.
Kami boleh, tetapi tidak mempunyai obligasi untuk, memantau, mengedit atau mengeluarkan kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menghina, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau jika tidak keberatan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat-syarat Perkhidmatan .

Anda bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, keperibadian atau hak peribadi atau hak milik yang lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan fitnah atau sebaliknya yang menyalahi undang-undang, kasar atau cabul, atau mengandungi apa-apa virus komputer atau malware lain yang boleh dengan apa-apa cara mempengaruhi operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal mana-mana komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya.

Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang dikirim oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

Perkara 18 - Maklumat Peribadi

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami.

Artikel 19 - Kesilapan, Ketidaktepatan dan Ketinggalan

Kadang-kadang mungkin ada maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, menawarkan caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk mengubah atau mengemaskinikan maklumat atau membatalkan tempahan jika apa-apa maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan adalah tepat pada masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda telah menyerahkan pesanan anda) .

Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali sebagaymana yang dikehendaki oleh undang-undang.

Tiada kemas kini atau tarikh penyegaran yang dinyatakan di dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau pada laman web yang berkaitan telah diubahsuai atau dikemas kini.

Perkara 20 - Kegunaan Larangan

Selain larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Perkhidmatan, anda dilarang daripada menggunakan laman web ini atau kandungannya: (a) bagi apa-apa tujuan menyalahi undang-undang; (b) untuk mendapatkan orang lain untuk menjalankan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan menyalahi undang-undang; (c ) untuk melanggar mana-mana, peraturan antarabangsa persekutuan wilayah atau negeri, undang-undang, undang-undang atau ordinan tempatan; (d) melanggar atau melanggar hak harta intelektual atau hak-hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, penderaan, penghinaan , bahaya, memfitnah, fitnah, memperkecilkan, mengugut, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, negara asal, atau hilang upaya (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod berniat jahat yang akan atau boleh digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk memungut atau menjejaki peribadi maklumat orang lain; (i) untuk spam, phish, Pharm, alasan, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) bagi apa-apa maksud lucah atau tidak bermoral, atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri-ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan untuk melanggar mana-mana satu kegunaan dilarang.

Artikel 21 - Penafian Waranti; Batasan Liabiliti

Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan anda terhadap perkhidmatan kami tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.
Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang boleh diperolehi dari penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari masa ke semasa, kami boleh mengeluarkan perkhidmatan bagi tempoh yang tidak ditentukan masa atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan ini dan semua produk dan perkhidmatan yang diberikan kepada anda melalui perkhidmatan ini adalah (kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) disediakan 'sepertimana' dan 'boleh didapati' untuk kegunaan anda, tanpa apa-apa representasi, jaminan atau syarat apa-apa pun, sama ada nyata atau tersirat, termasuk terhadap semua waranti atau syarat kebolehdagangan, kualiti yang boleh diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk, dan bukan pelanggaran.
Sekiranya tidak, Egay Shop, pengarah, pegawai, pekerja, ahli gabungan, ejen, kontraktor, intern, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan atau sebarang tindakan langsung, tidak langsung, sampingan, atau apa-apa ganti rugi berbangkit, termasuk, tanpa batasan keuntungan yang hilang, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos gantian, atau apa-apa ganti rugi yang sama, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya penggunaan mana-mana perkhidmatan atau apa-apa produk yang diperolehi menggunakan perkhidmatan ini, atau untuk apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk menggunakan perkhidmatan atau apa-apa produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang kesalahan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat daripada penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan itu, walaupun jika disarankan kemungkinannya.

Kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk ganti rugi akibat atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa sedemikian, liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

Perkara 22 - Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Egay Shop yang tidak berbahaya dan ibu bapa, anak-anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, pembekal perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pekerja dan pekerja yang tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau tuntutan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka masukkan dengan rujukan, atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

Perkara 23 - Kemerosotan

Sekiranya mana-mana peruntukan Terma Perkhidmatan ini berazam untuk menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut masih boleh dikuatkuasakan sehingga ke tahap yang dibenarkan oleh undang-undang, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah disifatkan diasingkan daripada Terma perkhidmatan, keputusan itu tidak akan menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan lain lain.

Perkara 24- Penamatan

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang dilakukan sebelum tarikh penamatan akan terus wujud selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.

Syarat-syarat Perkhidmatan yang berkesan melainkan jika dan sehingga ditamatkan sama ada oleh anda atau kami. Anda boleh menamatkan Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.

Jika dalam budi bicara mutlak kami, anda gagal, atau kita mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini, kita juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan kekal bertanggungjawab ke atas semua jumlah terhutang sehingga dan termasuk tarikh penamatan dan / atau boleh dengan sewajarnya menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

Perkara 25 - Perjanjian Seluruh

Kegagalan kami untuk menjalankan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan tidak merupakan penepian hak atau peruntukan tersebut.

Syarat-syarat Perkhidmatan dan mana-mana dasar atau kaedah-kaedah operasi diberikan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan apa-apa perjanjian terdahulu atau semasa, komunikasi dan cadangan , sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).

Mana-mana kekaburan dalam tafsiran Terma Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubalan.

Perkara 26 - Liabiliti

Produk yang dicadangkan mematuhi undang-undang Perancis yang berkuatkuasa. Tanggungjawab Egay Shop tidak boleh terlibat dalam hal ketidakpatuhan terhadap undang-undang negara di mana produk tersebut disampaikan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak dengan pihak berkuasa tempatan tentang kemungkinan mengimport atau menggunakan produk atau perkhidmatan yang ingin anda pesan. Sebagay tambahan, Kedai Egay tidak boleh dipertanggungjawabkan atas kerosakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan produk yang dibeli. Akhirnya tanggungjawab Kedai Egay tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang kesulitan atau kerosakan yang wujud dalam penggunaan Internet, termasuk pemecahan dalam perkhidmatan, pencerobohan luar atau kehadiran virus komputer.

Perkara 27 - Undang-undang yang terpakai dalam hal pertikaian

Syarat Perkhidmatan ini dan mana-mana perjanjian berasingan yang kami berikan anda Perkhidmatan akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Perancis.

Bahasa kontrak ini adalah Bahasa Inggeris. Keadaan ini tertakluk kepada undang-undang Perancis. Dalam kes pertikaian, mahkamah Perancis akan menjadi satu-satunya yang kompeten.

Perkara 28 - Harta Intelek

Semua unsur https://egay.shop laman web ini dan kekal sebagay harta intelektual dan eksklusif dari Kedai Egay atau pihak ketiga yang telah diberi kuasa Kedai Egay untuk mengeksploitasi mereka. Tiada siapa yang dibenarkan untuk menghasilkan semula, mengeksploitasi, menyiarkan semula, atau menggunakan apa-apa tujuan, walaupun sebahagiannya, unsur-unsur laman web yang merupakan perisian, visual atau bunyi. Sebarang pautan mudah atau hiperteks dilarang sama sekali tanpa kebenaran bertulis daripada Kedai Egay . Sebab-sebab eksklusif bagi produk-produk yang ditunjukkan seperti dalam keterangan mereka adalah harta intelektual dan eksklusif dari Kedai Egay. Mana-mana orang yang semulajadi atau undang-undang menyalin semua atau sebahagian daripada reka bentuk ini boleh dikenakan pendakwaan.

Perkara 29 - Perubahan kepada Syarat Perkhidmatan

Anda boleh menyemak versi yang paling semasa Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara kami, untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan kepada laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran apa-apa perubahan kepada Terma Perkhidmatan dianggap sebagay penerimaan perubahan tersebut.

Artikel 30 - Maklumat Hubungan

Soalan tentang Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami dengan mengklik SINI.

en English
af Afrikaanssq Shqipam አማርኛar العربيةhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbn বাংলাbs Bosanskibg Българскиca Catalàceb Cebuanony Chichewazh-cn 简体中文zh-tw 繁體中文co Corsuhr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englisheo Esperantoet Eestitl Filipinofi Suomifr Françaisfy Fryskgl Galegoka ქართულიde Deutschel Greekgu ગુજરાતીht Kreyol ayisyenha Harshen Hausahaw Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhi हिन्दीhmn Hmonghu Magyaris Íslenskaig Igboid Bahasa Indonesiaga Gaeligeit Italianoja 日本語jw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວla Latinlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbalb Lëtzebuergeschmk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmt Maltesemi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीno Norsk bokmålps پښتوfa فارسیpl Polskipt Portuguêspa ਪੰਜਾਬੀro Românăru Русскийsm Samoangd Gàidhligsr Српски језикst Sesothosn Shonasd سنڌيsi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilisv Svenskatg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుth ไทยtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtcy Cymraegxh isiXhosayi יידישyo Yorùbázu Zulu
{